wtorek, 19 styczeń 2021
piątek, 17 lipiec 2020 09:43

Produkt polski - nowe przepisy

Cel wprowadzenia regulacji

Świadomi Konsumenci czytają etykiety i przy wyborze produktów kierują się nie tylko ceną, składem, ale również  krajem pochodzenia. 

Ustawodawca dokonał nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych i wprowadził przepisy, które pozwalają producentom na podawanie informacji identyfikujących kraj pochodzenia wytwarzanego produktu. Nowelizacja umożliwia znakowanie środków spożywczych informacją „Produkt polski”. 

Istotne pojęcia

Dalsza analiza wymaga wyjaśnienia poniższych pojęć. 

Przetwarzanie oznacza każde działanie, które znacznie zmienia produkt wyjściowy, w tym ogrzewanie, wędzenie, peklowanie, dojrzewanie, suszenie, marynowanie, ekstrakcję, wyciskanie lub połączenie tych procesów. Produktem nieprzetworzonym nazywamy środek spożywczy, który nie podlega przetwarzaniu i obejmuje produkty, które zostały rozdzielone, podzielone na części przecięte, pokrojone, pozbawione kości, rozdrobnione, oskórowane, skruszone, nacięte, wyczyszczone, przycięte, pozbawione łusek, zmielone, schłodzone, zamrożone, głęboko zamrożone lub rozmrożone. 

Natomiast produkt przetworzony definiowany jest jako środek spożywczy uzyskany w wyniku przetworzenia produktów nieprzetworzonych. Produkty te mogą zawierać składniki, które są niezbędne do ich wyprodukowania lub do nadania im specyficznego charakteru. 

 Produkcja podstawowa oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory, dojenie i hodowlę zwierząt gospodarskich przed ubojem, w tym zawiera się również łowiectwo i rybołówstwo oraz zbieranie runa leśnego.

Znakowanie produktów

Ustawa o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych wskazuje, jakie wymogi muszą spełnić produkty nieprzetworzone oraz przetworzone, żeby mogły zostać oznaczone jako „Produkt polski”.  W przypadku produktów nieprzetworzonych oznaczenie artykułu rolno-spożywczego informacji „Produkt polski” możliwe jest, gdy produkcja podstawowa tego produktu odbyła się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

W przypadku mięsa oraz produktów pochodzenia zwierzęcego innych niż mięso należy spełnić dodatkowe warunki. Mięso może być oznaczone jako „Produkt polski”, jeżeli: (1) zostało pozyskane ze zwierząt urodzonych na terytorium Polski; (2) chów i ubój odbył się na terytorium Polski.  Produkty pochodzenia zwierzęcego inne niż mięso mogą zostać w ten sposób oznaczone, jeżeli zostały pozyskane od zwierząt, których chów odbywa się na terytorium Polski. Produkty przetworzone można oznaczyć jako „Produkt polski”  w przypadku, gdy  zostały wyprodukowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i wszystkie jego składniki spełniają określone warunki dla produktów nieprzetworzonych. W przypadku, gdy do produkcji użyto innych składników to łączna masa tych składników nie może wynosić więcej niż 25% masy, wszystkich składników w chwili ich użycia do wyprodukowania tego produktu, nie licząc masy wody użytej do jego produkcji, oraz nie jest możliwe zastąpienie tych składników takimi samymi składnikami, które zostały wyprodukowane na terytorium Polski.

Oznakowanie może polegać na podaniu informacji „Produkt polski” albo na umieszczeniu znaku graficznego, który zawiera tę informację. Wzór znaku graficznego określa właściwe rozporządzenie Ministra Rolnictw i Rozwoju Wsi.

Nieprzestrzeganie przepisów ustawy

Za nieodpowiednie używanie oznaczenia „Produkt polski” przewidziana jest kara pieniężna. Kontrolę w tym zakresie sprawują organy Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Ustawa przewiduje sankcję za wprowadzenie do obrotu artykułu rolno-spożywczego zafałszowanego, czyli produktu, którego skład jest niezgodny z przepisami dotyczącymi jakości handlowej poszczególnych artykułów rolno-spożywczych, albo produktu, w którym zostały wprowadzone zmiany, w tym zmiany dotyczące oznakowania, mające na celu ukrycie jego rzeczywistego składu lub innych właściwości, jeżeli niezgodności te lub zmiany w istotny sposób naruszają interesy konsumentów finalnych. Wprowadzający taki produkt podlega karze pieniężnej w wysokości nie wyższej niż 10% przychodu osiągniętego w roku rozliczeniowym poprzedzającym rok nałożenia kary, nie niższej jednak niż 1000 zł.

 

Piotr Włodawiec, radca prawny, partner.

Natalia Pałka, prawnik

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec 

Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Sp. p.

 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

www.prokurent.com

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.