wtorek, 28 czerwiec 2022
czwartek, 19 maj 2022 14:58

Najlepsze opakowanie na świecie

Opakowanie o nazwie „Smaki Świa­ta” zaprojektowane oraz skonstruowane przez zespół firmy Werner Kenkel, zo­stało docenione podczas ogólnoświato­wego konkursu WorldStar Global Packa­ging Award 2022!

Werner Kenkel to polska, rodzinna fir­ma z ponad 42-letnim doświadczeniem w produkcji opakowań tekturowych. Obec­nie w 3 zakładach produkcyjnych w Wiel­kopolsce oraz w Małopolsce zatrudnia 1 800 osób. Produkowane są w nich: tek­tura falista, opakowania oraz ekspozytory tekturowe (standy) z nadrukiem fleksogra­ficznym, offsetowym i cyfrowym. Produk­ty marki Werner Kenkel trafiają do ponad 1 000 klientów, głównie z branży spożyw­czej.

Nagrodzone opakowanie zyskało uzna­nie jurorów w kategorii: food. Zgłaszane są w niej opakowania na żywność, któ­re już wcześniej zdobywały laury w krajo­wych konkursach. Spośród nich wybiera się te najlepsze z całego globu. Patrząc na skalę konkursu oraz wysoki poziom nagradzanych opakowań jest to ogromne wy­różnienie dla polskiego produ­centa. To jednak nie była jedy­na znacząca nagroda dla tego opakowania. Projekt „Smaki Świata” zajął też pierwsze miej­sce w 2020 r. podczas ogólno­polskiego konkursu Art of Pac­kaging. To właśnie ta nagroda była przepustką i warunkiem koniecznym do zgłoszenia pro­jektu w konkursie WorldStar.

Pomysłodawcą projektu „Smaki Świata” jest Tomasz Stachowski – jeden z konstrukto­rów Werner Kenkel. Jak sam powiedział: „po­trzeba jest matką wynalazków”. Tak też było w przypadku tego projektu. – Podczas goto­wania bardzo irytował mnie „bałagan” w przy­prawach i ciągłe poszukiwania. Pomyślałem wtedy, że idealnym rozwiązaniem byłoby stworzenie tematycznego orga­nizera. Z racji na mój wyko­nywany zawód od razu po­myślałem o rozwiązaniu z tektury – wyjaśnia To­masz Stachowski.

Oczywiście w realizację całego projektu zaangażowani byli również inni pracownicy firmy, przede wszystkim z działu konstruk­cyjnego oraz graficznego.

Ogromną zaletą prezentowanego opa­kowania jest jego funkcjonalność. Skom­pletowanie i uporządkowanie przypraw pod względem regionów świata ułatwi go­towanie każdemu użytkownikowi kuchni. Jednak może ono przecież równie dobrze służyć do uporządkowania składników słu­żących amatorom domowych alkoholi. Zwycięskie opakowanie to świetny organi­zer na przyprawy korzenne, zioła czy su­sze aromatyczne. Poręczne sakiewki po­siadają elastyczne i praktyczne przegrody, do których są wkładane saszetki z przypra­wami. Wyciąganie pojedynczych sakiewek ze skrzyni usprawniają uchwyty znajdują­ce się w górnej części opakowań. Uchwyty te posiadają otwory do zawieszania. Dzię­ki temu saszetki mają nie tylko dużą war­tość użytkową, ale również mogą być ide­alnie eksponowane.

Opakowanie swoim wyglądem nawiązuje do skrzyń botaników sprzed wieków, którzy podczas podróży po nowych kontynentach kolekcjonowali odkrywane rośliny. Ich lecz­nicze oraz użytkowe zastosowanie w kuchni, było niezwykle pożądane i cenione na ów­czesnym Starym Kontynencie. Na opako­waniu widzimy więc mapę podróżnika oraz szkice roślin odkrytych podczas eksploracji. Grafika z teksturą egzotycznego drewna ro­dem z dżungli amazońskiej nadaje opakowa­niu charakter skrzyni. Wewnątrz niej znajdu­ją się sakiewki z liści bananowca. Skrywają one kolekcje przypraw z eksploracji danego obszaru planety. Dla lepszej orientacji po­siadają też obrysy kontynentów i spis kolek­cji przypraw z konkretnego regionu świata. Motyw liści bananowca jest idealnym opa­kowaniem dla przypraw, ponieważ w kuchni azjatyckiej naturalnym naczyniem oraz opa­kowaniem dla spożywania i przechowywa­nia potraw są właśnie... liście bananowca. Dla spotęgowania doznań sensorycznych opakowania te posiadają wytłaczane nerwy jak w naturalnym liściu.

To już trzecia konstrukcja opakowaniowa stworzona w Werner Kenkel, która na prze­strzeni ostatnich 10 lat zwyciężyła w World­Star Global. Opakowania pod Chockoshots – Football Trophy For You oraz Around The T’ wygrywały w tym prestiżowym konkursie od­powiednio w latach 2013 oraz 2018.

 

WK logo nowe

WERNER KENKEL Spółka z o.o.

ul. Mórkowska 3, PL 64-117 Krzycko Wielkie
tel. +48 65 533 15 00

https://wernerkenkel.com.pl/

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.