piątek, 07 październik 2022
poniedziałek, 12 wrzesień 2022 14:29

Opłata od wniosku o zmianę sposobu użytkowania zakładu lub jego części

Przeczytasz w: 2 - 3 min

Inwestor zamierzający prowadzić działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego jest obowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę zakładu lub zarejestrowaniem tego zakładu sporządzić projekt technologiczny zakładu i przesłać go wraz z wnioskiem o zatwierdzenie tego projektu powiatowemu lekarzowi weterynarii.

Jeżeli projekt odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa, powiatowy lekarz weterynarii zatwierdza w drodze decyzji administracyjnej projekt technologiczny zakładu. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcja pobiera opłaty za czynności określone w przedmiotowej ustawie, m. in. za złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu. Za złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego Inspekcja Weterynaryjna pobiera opłaty w wysokości określonej w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r. Wysokość opłaty różni się w zależności od przedmiotu działalności zakładu i wynosi od 129,48 zł do 597,95 zł.

Wątpliwości budzi zasadność pobierania opłat za składanie wniosków o zmianę sposobu użytkowania zakładu lub jego części,  w tym zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia części produkcyjnych zakładu. Odpowiedź na te zagadnienie nie jest taka oczywista, bowiem w przepisach nie wskazano wprost opłaty za zmianę takiego wniosku.

Zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego organ administracji publicznej działa na podstawie przepisów prawa. Rozporządzenie wprost nie wskazuje opłaty za złożenie wniosku o zmianę zatwierdzonego projektu technologicznego.

Jednakże, w świetle ustawy o produktach zwierzęcych – do zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części, w szczególności zakresu i wielkości produkcji lub wyposażenia części produkcyjnych stosuje się przepisy o składaniu wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego.

Zatwierdzenie projektu technologicznego zakładu następuje na podstawie decyzji administracyjnej.

W związku z odpowiednim stosowaniem przepisów w przedmiocie wniosku o zatwierdzenie projektu technologicznego, zatwierdzenie zmiany sposoby użytkowania zakładu lub jego części następuje w drodze nowej decyzji administracyjnej, na skutek wniosku złożonego wraz ze zmienionym projektem technologicznym.

Wydaje się zatem, iż w związku z koniecznością złożenia nowego wniosku wraz ze zmienionym projektem technologicznym, Inspekcja Weterynaryjna podejmująca czynności polegających na rozpoznaniu wniosku jest uprawniona do żądania uiszczenia opłaty za złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2022 r.

W związku z różnymi interpretacjami zarówno ze strony Inspekcji Weterynaryjnej oraz inwestorów, zasadnym jest postawienie wniosku de lege ferenda o uregulowanie wprost w ustawie o Inspekcji Weterynaryjnej uprawnienia organu do pobierania opłat za złożenie wniosku w zakresie zmiany sposobu użytkowania zakładu lub jego części.

 

Piotr Włodawiec Partner, radca prawny

Filip Krajewski radca prawny

Makuliński Moczydłowski Rostafiński Włodawiec Kancelaria Radców Prawnych i Adwokatów Prokurent Spółka Partnerska

Logo Prokurent

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Zapis na newsletter

Zgadzam się na Warunki korzystania

Please publish modules in offcanvas position.