czwartek, 22 październik 2020
wtorek, 27 sierpień 2019 12:45

Czy to już czas na wprowadzanie automatyzacji magazynowania i transportu koszy w polskich piekarniach?

Aby móc odpowiedzieć na powyższe pytanie, zwróćmy uwagę na kilka sytuacji, które obserwujemy w niemal każdej piekarni.

– Gdy mamy okazję przebywać na produkcji w piekarni w porze nocnej najczęstszy widok, który staje nam przed oczami to wiele stanowisk pracy, na których pracownicy pakują gotowe pieczywo do plastikowych koszy. Pracownicy otoczeni są sztaplami pustych koszy z jednej strony, a z drugiej pełnymi koszami, które co jakiś czas transportowane są do magazynu wyrobów gotowych.

– Powracające z tras samochody dostawcze przywożą tysiące koszy, które są ręcznie segregowane, układane i przekazywane do mycia, po to, aby później (również ręcznie) ustawiać je w sztaple i przekazać do magazynu.

– Umyte kosze są segregowane w magazynie i ustawiane (ręcznie) w ten sposób, aby podczas zmiany produkcyjnej dostęp do nich był ułatwiony. Bardzo często duża część umytych koszy ustawiana jest bezpośrednio przy stanowiskach, na których podczas zmiany produkcyjnej odbywa się pakowanie pieczywa.

Jeżeli spojrzymy chociaż przez moment z innej perspektywy na te przestrzenie we wszystkich niemal piekarniach, na których odbywa się pakowanie pieczywa to trudno oprzeć się refleksji, że ogromna większość tego obszaru zajęta jest zwykle ustawionymi sztaplami koszy. Wystarczy sobie te wszystkie miejsca zajęte przez kosze wyobrazić jako wolne przestrzenie, wówczas z pewnością uznamy, że warto pomyśleć o szukaniu rozwiązań pozwalających na optymalizację tych procesów.

Niestety, układ architektoniczny wielu polskich piekarni, które przez ostatnie lata były etapowo rozbudowywane nie pozwoli na wprowadzenie kompleksowych systemów, ale warto zapoznać się z dostępnymi na rynku rozwiązaniami, które może uda się uwzględnić przy planowaniu nowych obiektów.

Warto również zastanowić się, czy już teraz pojedyncze moduły automatyzujące logistykę koszy nie mają szansy na zastosowanie?

Systematycznie rosnąca produkcja, jej coraz większe urozmaicenie asortymentowe, rosnące wymagania, co do sposobu pakowania pieczywa skłania wielu właścicieli piekarni do poszukiwania rozwiązań, których zadaniem byłaby automatyzacja tych procesów. Trzeba jednocześnie przyznać, że koncentrowanie się na automatyzacji samych procesów produkcyjnych i poświęcenie im przede wszystkim uwagi często stawiało w cieniu potrzeby automatyzacji logistyki koszy. Zanim stawki wynagrodzeń nie poszybowały do góry duża liczba pracowników obsługujących tematykę logistyki koszy nikomu nie przeszkadzała i była przez właścicieli piekarni w pełni akceptowalna.

Aby czytelnik mógł sam zająć stanowisko w stosunku do opisanych wyżej przykładowych sytuacji, patrząc na nie przez pryzmat swojej piekarni, prezentujemy poniżej dostępne rozwiązania oferowane przez niemiecką firmę DMA i stosowane już od wielu lat w wielu piekarniach na całym świecie.

W skład docelowego, w pełni automatycznego systemu logistyki koszy (który oczywiście może być realizowany w etapach) wchodzą następujące pozycje:

1. Stanowisko odbioru koszy przywożonych z tras do piekarni

Kosze przywiezione, ustawione w sztaplach na samochodach są ustawiane na rampie i przekazywane całymi sztaplami do specjalnych stacji rozsztaplowujących (fot. 1, 2). Po rozsztaplowaniu kosze przekazywane są automatycznie na transporter, na którym odbywa się ich opróżnienie z resztek pieczywa, papieru, foli itp., a następnie kosze transportowane są do myjki przelotowej (jedno – lub wielotorowej).

2. Magazyn umytych koszy

Najważniejszy moduł wchodzący w skład całego systemu to w pełni zautomatyzowany magazyn (fot. 3), w którym wszystkie sztaple z koszami zostają automatycznie ustawione w równych rzędach przez robota zamocowanego do specjalnego portalu jeżdżącego na szynach zamontowanych pod sufitem. Robot dzięki wysuwanym ku dołowi specjalnym chwytakom ma możliwość przekazywania całych sztapli na stanowisko automatycznego układania koszy na transporter, którym kosze te są automatycznie przekazywane na produkcję. Szybkość działania robota pozwala na jednoczesne ustawianie sztapli koszy w magazynie i przekazywanie innych sztapli koszy na produkcję.

Wielką zaletą systemu oferowanego przez firmę DMA jest umieszczenie wszystkich elementów transportujących w magazynie pod sufitem, co sprawia, że cała powierzchnia posadzki w magazynie jest wolna od jakichkolwiek elementów transportujących. Zachowanie idealnej czystości w takiej sytuacji jest gwarantowane.

3. Transportery koszy (fot. 4)

Ze względu na rozproszenie na produkcji stanowisk, na których następuje pakowanie pieczywa z magazynu, kosze mogą być transportowane i segregowane na kilka tras. Transportery są tak zbudowane, aby kosze płynnie podawane były ze wskazaną prędkością na poszczególne stanowiska produkcyjne. Transportery montowane są najczęściej pod sufitem tak, aby nie zajmowały miejsca w przestrzeni, w której poruszają się pracownicy.

4. Stanowiska podawania koszy

W zależności od charakteru stanowiska na którym odbywa się pakowanie i miejsce jego lokalizacji stosuje się moduły przekazujące kosze, pracujące w układzie pionowym lub w układzie łukowym (fot. 5).

W obydwu przypadkach sterowanie systemu reguluje tempo podawania kosza „pod rękę” pracownika tak, aby w każdej chwili czekał gotowy do załadunku pusty kosz.

5. Transport zapakowanych koszy do magazynu wyrobów gotowych

Ze stanowiska pakowania zapakowane kosze odtransportowane są bezpośrednio do magazynu wyrobów gotowych, gdzie mogą być segregowane i ponownie sztaplowane w gotowych do transportu zestawach (fot. 6).

Powyższy skrócony i uproszczony opis ma na celu tylko wstępnie przybliżyć polskiemu klientowi systemy, które na dzień dzisiejszy nie są jeszcze stosowane w polskich rzemieślniczych piekarniach. Obserwacja rynku każe jednak stwierdzić, że w najbliższym czasie będą to systemy instalowane dość często przez polskich klientów.

Rozmowy z użytkownikami opisanych powyżej instalacji na zachodzie Europy pokazują, jak wiele korzyści przyniosło ich zastosowanie w optymalizacji całościowego zagadnienia logistyki koszy w zakładzie produkcyjnym.

Osoby zainteresowane tematem zapraszamy do kontaktu z nami.

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.