poniedziałek, 30 listopad 2020
piątek, 17 kwiecień 2020 09:18

Aktualizacja Procesu Certyfikacji Rybołówstwa MSC

Nowe wymogi zwiększają ochronę przed procederem odcinania płetw rekinom oraz rozwiązują problemy związane z połowami, w których wykorzystywane są zarówno certyfikowane jak i niecertyfikowane metody połowowe.

Organizacja pozarządowa MSC (Marine Stewardship Council) opublikowała zaktualizowany Proces Certyfikacji Rybołówstwa (ang. Fisheries Certification Process, FCP), który określa kryteria kwalifikowalności oraz proces, zgodnie z którym przeprowadzana jest niezależna ocena rybołówstwa pod kątem zgodności ze Standardem Zrównoważonego Rybołówstwa MSC.

Wprowadzone zmiany dotyczą kwestii zgłoszonych przez interesariuszy i są rezultatem ponad 2-letnich konsultacji z przemysłem i ekspertami.

Najważniejsze zmiany zatwierdzone 6 lutego 2020 r. przez Radę Nadzorczą MSC obejmują

Rozwiązanie problemów związanych z połowami, w których wykorzystywane są zarówno certyfikowane jak i niecertyfikowane metody połowowe

Certyfikowane rybołówstwa nie będą mogły prowadzić połowów tego samego stada, w których jednocześnie stosują zarówno certyfikowane, jak i niecertyfikowane metody połowowe. Zmiana ta rozwiązuje obawy dotyczące certyfikowanych rybołówstw tuńczyka stosujących okrężnice. Rybołówstwa te stosują zarówno certyfikowaną metodę połowów na rozproszonych ławicach tuńczyka (tzw. połowy FAD-free), jak i połowy z użyciem urządzeń powodujących koncentrację ryb (FAD), co nie jest objęte certyfikatem. Obecnie MSC współpracuje z branżą oraz naukowcami, aby opracować bardziej zrównoważone zastosowanie urządzeń FAD.

Wzmocnienie kryteriów kwalifikowalności w odniesieniu do praktyki odcinania płetw rekinom

Każde rybołówstwo, które zostało skazane prawomocnym wyrokiem za stosowanie praktyki odcinania płetw rekinom w ciągu ostatnich dwóch lat, nie będzie kwalifikować się do certyfikacji MSC. Ponadto, jeśli pojawią się dowody na stosowanie tego procederu, certyfikat rybołówstwa zostanie zawieszony, chyba że statek naruszający przepisy zostanie usunięty z certyfikatu. Działania te wzmacniają zaangażowanie MSC w to, aby certyfikowane rybołówstwa nie brały udziału w procederze odcinania płetw rekinom, a cała flota nie musiała utracić certyfikatu MSC z powodu działań jednego z jej członków.

Wymóg przekazania dodatkowych informacji o udoskonaleniach wprowadzanych przez certyfikowane rybołówstwa

Niezależne jednostki certyfikujące będą musiały teraz dostarczać bardziej szczegółowe dane na temat udoskonaleń, jakie wdrożyło rybołówstwo, aby spełnić warunki certyfikacji. MSC opublikowało także nowy sposób raportowania, ułatwiający rewizję postępów rybołówstwa we wprowadzaniu udoskonaleń wymaganych przy certyfikacji.

– Zmiany odzwierciedlają opinie i komentarze przekazane nam przez interesariuszy, w tym przedstawicieli organizacji pozarządowych, rybołówstw oraz jednostek certyfikujących. Celem wprowadzenia nowych wymogów jest zapewnienie, że proces, zgodnie z którym działają niezależne zespoły oceniające, jest skuteczny i przejrzysty. Jesteśmy bardzo wdzięczni wszystkim za współpracę i zaangażowanie gwarantujące, że zmiany te dobrze odpowiadają na zgłoszone problemy i mogą być wprowadzane przez certyfikowane rybołówstwa – powiedział Rohan Currey, Chief Science and Standards Officer w MSC.

Zmiany wchodzą w życie z dniem 25 września 2020 r. dla wszystkich ocenianych rybołówstw, z wyjątkiem zmian dotyczących połowów, w których wykorzystywane są zarówno certyfikowane jak i niecertyfikowane metody połowowe, które będą obowiązywały od 25 marca 2023 r. dla już certyfikowanych rybołówstw oraz rybołówstw, których proces oceny rozpoczął się przed 25 września 2020 r.

Pełny opis aktualizacji w Procesie Certyfikacji Rybołówstwa (wersja 2.2) jest dostępny w j. angielskim w podsumowaniu zmian opublikowanym na stronie msc.org.

Dalsza ocena wymogów dotyczących odcinania płetw rekinom

Problem odcinania płetw rekinom jest rozpatrywany także w ramach rewizji Standardu Zrównoważonego Rybołówstwa, gdzie brane będą pod uwagę rozwiązania wprowadzane przez certyfikowane rybołówstwa mające zapewnić, że proceder ten nie występuje.

Standard Zrównoważonego Rybołówstwa MSC oraz proces certyfikacji zostały opracowane przy współpracy z szerokim gronem naukowców, ekspertów ds. rybołówstwa i innych interesariuszy, a oparte są na wytycznych Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa (FAO) dotyczących znakowania ekologicznego ryb i produktów rybołówstwa pochodzących z połowów morskich.

 

https://www.msc.org/pl/dla-mediow/informacje-prasowe/aktualizacja-procesu-certyfikacji-rybo%C5%82%C3%B3wstwa-msc

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.