sobota, 28 maj 2022
poniedziałek, 11 kwiecień 2022 09:49

Maszyny i urządzenia do obróbki ryb słodkowodnych firmy ZM Czerwiński

Firma Zakład Mechaniczny Czerwiński istnieje na rynku od ponad 30 lat.

Jej główną specjalizacją jest projektowanie i wykonawstwo linii technologicznych i urządzeń do obróbki ryb morskich i słodkowodnych, w tym głównie karpi i innych karpiowatych.

Maszyny do obróbki karpiowatych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom polskich gospodarstw stawowych, gdyż coraz większa liczba konsumentów nie chce uśmiercać i patroszyć ryb w warunkach domowych. Dlatego zapotrzebowanie handlu oraz nasilające się obostrzenia legislacyjne regulujące sprzedaż żywych ryb stanowią bodziec do mechanizowania ich obróbki wstępnej.

Podkreślić należy, że prezentowane w artykule maszyny produkcji ZM Czerwiński w większości mogą być wykorzystywane również do obróbki niektórych ryb morskich.

Na wstępną obróbkę ryb składają się:

 • - mycie, odśluzowywanie i, w razie potrzeby, odłuszczanie,
 • - odgławianie,
 • - patroszenie i doczyszczanie jamy brzusznej,
 • - płatowanie,
 • - filetowanie,
 • - przecinanie ości w filetach,
 • - odskórzanie,
 • - dzwonkowanie,
 • - cięcie filetów na paski.

Odłuszczanie

Niektóre gatunki karpi oraz inne karpiowate są wstępnie odłuszczane. ZM Czerwiński oferują odłuszczarki bębnowe pracujące w ruchu cyklicznym (rys. 1) lub ciągłym (rys. 2) oraz skrobaki z napędem elektrycznym. Główną częścią odłuszczarek bębnowych jest obrotowy bęben, którego perforacja tworzy mniej lub bardziej agresywną powierzchnię cierną umożliwiającą zdzieranie łuski z ryb podczas ich obrotów.

 odluszczarka bebnowa

Rys. 1. Odłuszczarka bębnowa cykliczna

 odluszczarka ciagla

Rys. 2. Odłuszczarka bębnowa ciągła

 

Przedstawiona na rysunku 1 odłuszczarka ma następujące parametry:

 • - średnica bębna 700 mm,
 • - długość bębna 1000 mm,
 • - prędkość obrotowa bębna regulowana w zakresie od 5 ÷ 20 obr. · min-1,
 • - zewnętrzny natrysk bieżącej wody z instalacji zakładowej,
 • - jednorazowy wsad ryb - 30 kg,

Ryby po obróbce w odłuszczarce bębnowej poziomej pokazane są na rysunku 3.

odluszczone ryby Rys. 3. Odłuszczone ryby

 

Skrobaki (rys. 4) wykorzystywane są jako narzędzia samodzielne lub do doczyszczania ryb po obróbce w odłuszczarkach bębnowych. Zrywają one łuskę obrotowym frezem walcowym, napędzanym wałkiem giętkim połączonym. Użycie skrobaków zapewnia całkowite usunięcie łuski.

 skrobak reczny

Rys. 4. Skrobak ręczny z elektrycznym napędem

 

Parametry skrobaka ręcznego są następujące:

 • - moc - 0,1 kW,
 • - parametry zasilania - 220 V 50 Hz,
 • - wymiary (LxBxH) - 230 x190 x240 mm,
 • - masa - 9 kg.

Mycie i odśluzowywanie

Nawet niewielka ilość śluzu pozostawiona na powierzchni ryby powoduje jej przyspieszone psucie się i powstawanie na ciele nieprzyjemnych żółtawobrunatnych plam. Odśluzowywaniu poddawane są ryby całe przed rozpoczęciem obróbki wstepnej, myciu  -  zarówno ryby całe, jak i półprodukty z ryb, na przykład tuszki i dzwonka.

ZM Czerwiński oferują zakładom przetwórczym myjkę bębnową pracującą w ruchu przerywanym, pokazaną na rysunku 5.

 myjka bebnowa

Rys. 5. Myjka bębnowa pionowa

(produkcja ZM Czerwiński)

Parametry myjki są następujące:

 • - ładowność do 25 kg wsadu na cykl,
 • - wymiary LxBxH - 1100 x 1350 x 1400 [mm],
 • - zapotrzebowanie na energię elektryczną ~ 0,8 kW,
 • - przyłącze wody 1/2”.

Odgławianie

Ręczne odgławianie karpi, charakteryzujących się grubym i twardym kręgosłupem w strefie przygłowowej, wymaga znacznego wysiłku, co szczególnie uzasadnia zmechanizowanie tej operacji. Wychodząc temu naprzeciw ZM Czerwiński oferują odgławiarkę z oszczędnym technologicznie cięciem około skrzelowym.

Odgławiarka pokazana jest na rysunku 6, a odgłowiony w niej karp na rysunku 7.

 odglawiarka

Rys. 6. Odgławiarka do odgławiania cięciem okołoskrzelowym po łuku

 

Podstawowe parametry odgławiarki są następujące:

 • - przepustowość 6 szt./min,
 • - wymiary LxBxH - 1350 x 850 x 1300 [mm],
 • - zapotrzebowanie na energię elektryczną ~ 1,2 kW,

 

karp odglowiony

Rys. 7. Karp odgłowiony cięciem okołoskrzelowym po łuku

 

Patroszenie

Analizy pracochłonności obróbki ryb wykazały, że patroszenie ze starannym oczyszczeniem jamy brzusznej trwa dłużej niż odgławianie łącznie z filetowaniem. W w przypadku ryb słodkowodnych jest ono nadal często wykonywane ręcznie. Stąd tez w ofercie ZM Czerwiński znajduje się pokazana na rysunku 8 patroszarka. W urządzeniu stosowane zazwyczaj mechaniczne usuwanie wnętrzności zastąpiono ich wyssaniem. Taki system patroszenia umożliwia szybkie i niebrudzące stanowiska obróbczego usuwanie zawartości jamy brzusznej poza jego obręb. Wypatroszony w urządzeniu karp pokazany jest na rysunku 9.

 patroszarka

Rys. 8. Patroszarka do karpi

 

Podstawowe parametry patroszarki są następujące:

 • - przepustowość - do 4 karpi na min,
 • - gabaryty LxBxH - : 1800 x 900 x 1800 mm,
 • - moc bez układu wysysającego - 2,5 kW.
 • wypatroszony podcisnieniowo karp

Rys. 9. Wypatroszony podciśnieniowo karp

 

Patroszenie wspomagane jest obrotowymi szczotkami doczyszczającymi, które wraz z natryskiem wodnym oczyszczają jamę brzuszną z nerki, błon otrzewnych i krwi. W ofercie ZM czerwiński znajduje się szczotka pokazana na rysunku 10.

 szczotka doczyszczajaca

Rys. 10. Szczotka doczyszczająca

Podstawowe parametry szczotki doczyszczającej są następujące:

 • - wymiary LxBxH - 650 x 550 x 1150 [mm],
 • - zapotrzebowanie na energię elektryczną ~ 1,2 kW,
 • - przyłączy wody - ¼”,

Płatowanie

Operacja płatowania - wytwarzania filetów z nieusuniętymi żebrami - jest podstawową, obok odgławiania i patroszenia, operacją obróbki ryb słodkowodnych. ZM Czerwiński oferują płatownice wyposażone w noże taśmowe, w których ryba transportowana jest trzymającymi ją po obu bokach taśmami przenośnikowymi (rys. 11).  

 platownica

Rys. 11. Płatownica z nożami taśmowymi

 

Parametry płatownicy są następujące:

 • - przepustowość - regulowana do 10 ryb·min-1 (dla karpi o masie ca 2,5 kg),
 • - standardowa szerokości wycinanego kręgosłupa - 12 mm (inne wymiary są możliwe do osiągnięcia jako opcja),
 • - gabaryty (LxBxH) - 1450x950x1850 mm,
 • - masa - ca 300 kg,
 • - moc - 3,5 kW.

Płaty i kostny odpad po obróbce karpia w płatkownicy pokazane są na rysunku 12.

platy i kostny odpada karpia

Rys. 12. Płaty i kostny odpad po obróbce karpia w płatownicy

 

Dzwonkowanie

Dzwonkowanie polega na pocięciu w poprzek odgłowionej i wypatroszonej ryby. W handlu są spotykane dzwonka przeznaczone do dalszej samodzielnej obróbki (smażenia, gotowania, grillowania) lub dzwonka wędzone.

Produkowaną przez ZM Czerwiński dzwonkownicę przenośnikową dwugłowicową pokazano na rysunku 13, a na rysunku 14 wytworzone w niej dzwonka. 

dzwonkownica

Rys. 13. Dzwonkownica przenośnikowa dwugłowicowa

 

Podstawowe parametry dzwonkownicy są następujące:

 • - przepustowość - do 20 szt. tuszek ryb/min.,
 • - dwie głowice tnące o różnych szerokościach cięcia wybierane z pozycji panelu operatorskiego,
 • - szerokość nacięć - od 15 mm,
 • - wymiary tuszki - długość 400 mm, grubość 70 mm,
 • - gabaryty (LxBxH) -   1600 x 650 x 1600 mm,
 • - masa - 200 kg,
 • - moc - 4 kW.

dzwonka karpia

Rys. 14. Dzwonka karpia

 

Przecinanie ości

Ościstość mięsa karpi jest jednym z powodów odstraszających klientów od ich zakupu. Aby ją wyeliminować do procesów przetwarzania wprowadzono operację polegającą na przecinaniu ości w ich półproduktach na krótkie, niegroźne dla konsumenta odcinki. Temu celowi służy produkowana w ZM Czerwiński przenośnikowa przecinarka ości w filetach (rys. 15). Jej parametry to:

 • - gabaryty (LxBxH) - 735x640x540 mm,
 • - zapotrzebowanie mocy - 0,37 kW,
 • - przepustowość - do 40 filetów·min-1.

 

przenosnikowa przecinarka osci Rys. 15. Przenośnikowa przecinarka ości w filetach

 

W przecinarce filety nacinane są co trzy mm na głębokość zapewniającą przecięcie ości, ale nienaruszającą skóry fileta (rys. 16)

 ponacinany filet

Rys. 16. Ponacinany filet

 

Odskórzanie

Odskórzarki przyspieszają, w stosunku do pracy ręcznej, oddzielanie skóry od filetów. Ich przepustowość wynosi od 20 do ponad 40 filetów na minutę, zależnie od ich wielkości i typu maszyny. Na rysunku 17 pokazana jest odskórzarka stołowa produkowana w ZM Czerwiński.

Jej parametry sa następujące:

 • - gabaryty (LxBxH) - 320x500x370 mm,
 • - moc - 0,55 kW,
 • - przepustowość – do 8 szt. fileta/min.

odskorzarka filetow Rys. 17. Odskórzarka filetów

 

Cięcie filetów na paski

Obserwowany jest stały wzrost wymagań dotyczących dostępnych asortymentów półproduktów z ryb. Jednym z nich są panierowane paski rybne, uzyskiwane z pociętych filetów. Ich wytwarzanie ułatwia stosowanie oferowanej przez ZM Czerwiński krajalnicy filetów pokazanej na rysunku 18.

 krajalnica filetow na paski

Rys. 18. Krajalnica filetów na paski

Parametry krajalnicy sa następujące:

Podstawowe parametry dzwonkownicy są następujące:

 • - przepustowość - do 30 szt. filrtów ryb/min.,
 • - szerokość nacięć - od 5 mm,
 • - wymiary fileta- długość 400 mm, grubość 30 mm,
 • - gabaryty (LxBxH) -   3000 x 1100 x 1750 mm,
 • - masa - 300 kg,
 • - moc - 1,5 kW.

Pocięty na paski filet przedstawia rysunek 19.

pociety na paski filet dorsza

Rys. 19. Pocięty na paski filet dorsza

 

Zapraszamy do współpracy!

Źródła wszystkich zdjęć: ZM Czerwiński

zmczerwiński

 

 

 

 

 

 

www.zmczerwinski.pl

 

Skomentuj

Upewnij się, że zostały wprowadzone wszystkie wymagane informacje oznaczone gwiazdką (*). Kod HTML jest niedozwolony.

Najlepsi dostawcy i producenci maszyn, przypraw, chemii przemysłowej i opakowań zamieszczają swoje reklamy na naszych łamach. Firma WOMAT zajmuje się również kompleksową obsługą medialną i reklamową podmiotów gospodarczych. Zapewniamy wykonanie zlecenia - od projektu do ostatecznej realizacji.

Newsletter

Najważniejsze informacje Cie nie ominą...

Nie spamujemy, też nie lubimy spamu....

Please publish modules in offcanvas position.